Lic.Ministra Finansów


Witam na mojej stronie

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Specjalizuję się w obsłudze osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji, czyli tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ale również tych, którzy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pomagam w przygotowaniu deklaracji rozliczeniowych rocznych, miesięcznych oraz wszystkich innych form rozliczeń z Urzędem Skarbowym lub ZUS-em.

Zajmuję się również pomocą w zakładaniu działalność gospodarczej Wszystkim, którzy pragną uczynić to w najbliższym czasie i nie chcąc sami brnąć przez gąszcz formalności, jak również każdemu Podatnikowi niebędącemu przedsiębiorcą, który musi na przykład samodzielnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe

Rzetelnie prowadzona księgowość to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, między innymi poprzez dokładną weryfikację każdego dokumentu księgowego.

Zapraszam do współpracy

Julita Frydrychowska